5MeO-DMT là một tryptamine tự nhiên có trong thực vật và thảo mộc và cũng được sản xuất tổng hợp. Tương tự như các ảo giác cổ điển khác, 5MeO-DMT cũng là chất chủ vận đối với các thụ thể serotonin (1a, 2a) và tạo ra nhiều thay đổi về nhận thức, cảm xúc và hành vi cũng như trải nghiệm thần bí.

Các nghiên cứu sơ bộ, không kiểm soát chứng minh rằng khi được sử dụng trong một môi trường an toàn, 5MeO-DMT có liên quan đến việc cải thiện các triệu chứng trầm cảm, lo lắng, PTSD và lạm dụng chất gây nghiện. Bất chấp lợi ích tiềm năng này, trải nghiệm cấp tính khi sử dụng chất gây ảo giác có thể là một thách thức và bao gồm gia tăng nỗi sợ hãi, hoang tưởng, trầm cảm, phân ly, v.v.

Một nghiên cứu hồi cứu được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Ảo giác, đã lấy mẫu người dùng 5MeO-DMT trong một cuộc khảo sát trên Internet. Mẫu được chia thành 2 nhóm – người dùng trong môi trường có cấu trúc (nghi lễ) với sàng lọc sơ bộ, chuẩn bị tinh thần và hướng dẫn, so với người dùng trong môi trường không có cấu trúc, ở nhà hoặc tại lễ hội. Tất cả các đối tượng điền vào một bảng câu hỏi hồi cứu để đánh giá trải nghiệm thần bí của họ và để đánh giá mức độ thử thách mà trải nghiệm của họ gặp phải.

Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng việc sử dụng 5MeO-DMT đã tạo ra trải nghiệm thần bí ở cả hai nhóm và trải nghiệm này được những người trả lời trong nhóm cài đặt có cấu trúc báo cáo là mang tính tâm linh và tích cực hơn. Cùng một nhóm cũng báo cáo một trải nghiệm thần bí quan trọng hơn (83% so với 54%).

Chào mừng bạn đến StrainLists.com

Bạn có ít nhất 21?

Bởi truy cập trang web này, cậu chấp nhận điều Khoản Sử dụng và Chính Sách.