Bánh Mật

Cookie là các tập tin lưu trữ của duyệt/thiết bị giúp chúng ta cải thiện kinh nghiệm với trang web của chúng tôi và các ứng dụng, ví dụ bởi giữ bạn đã ký vào tài khoản của bạn. Bánh cũng được sử dụng bởi Google phân Tích, một dịch vụ mà giúp chúng tôi theo dõi nơi đang có khách đến từ và làm thế nào họ tác với trang web của chúng tôi.

Một lần nữa, thông tin này giúp chúng ta cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Các hệ thống thông tin như của bạn duyệt, hệ điều hành, và địa chỉ IP (bao gồm cả vị trí địa lý).

trạm địa chỉ IP của bạnở đây


Google phân Tích lựa chọn ra tìm hiểu thêm

Gần Đây Trang

Đề Nghị Chủng

Chào mừng bạn đến StrainLists.com

Bạn có ít nhất 21?

Bởi truy cập trang web này, cậu chấp nhận điều Khoản Sử dụng và Chính Sách.