Điều Kiện

Các trang web nằm xuống www.StrainLists.com (các trang Web") là một tác phẩm thuộc StrainLists Cổ, Inc. ("StrainLists," "Chúng tôi,""Chúng tôi," và/hoặc Chúng tôi"), và các chi nhánh công ty, và khác liên quan đến công ty. StrainLists cung cấp trong cửa hàng xét sản phẩm và dịch vụ đặt hàng qua quán ở trạm xá, cũng như trang web, bao gồm StrainLists.com và liên quan tên miền, điện thoại di động và/hoặc phần mềm mà nội dung chủ liên quan đến cần sa giống, và sản phẩm liên quan trong đó bao gồm đánh giá được cung cấp bởi người sử dụng nó, thư mục của cần sa trạm xá và nhà cung cấp y tế, và cần sa-tin liên quan, câu chuyện và điều khác (nói chung, với tất cả các dịch vụ cung cấp bởi StrainLists, "dịch Vụ"). Nhất định năng của các trang Web hoặc có thể hướng dẫn thêm, điều khoản hoặc quy tắc đó sẽ được đăng trên trang Web hoặc dịch Vụ kết nối với tính năng như vậy. Tất cả chẳng hạn thêm khoản nguyên tắc và luật lệ được thành lập bởi tài liệu tham khảo vào bản thoả Thuận này. Tài liệu tham khảo "người", "bạn" và "bạn" tham khảo bạn, một người của chúng tôi, và dịch Vụ.

CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ("THỎA THUẬN") ĐẶT RA CÁC HỢP PHÁP RÀNG BUỘC ĐIỀU KHOẢN CHO VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ. BỞI TRUY CẬP HAY SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ, BẠN PHẢI CHẤP NHẬN BẢN THỎA THUẬN NÀY VÀ ANH ĐẠI DIỆN VÀ ĐẢM BẢO RẰNG CẬU CÓ QUYỀN, THẨM QUYỀN VÀ CÔNG SUẤT ĐỂ NHẬP VÀO BẢN THOẢ THUẬN NÀY. BẠN CÓ THỂ KHÔNG TRUY CẬP HAY SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC CHẤP NHẬN CÁC THỎA THUẬN, NẾU BẠN KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG ĐỂ NHẬP VÀO BẢN THOẢ THUẬN NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HỢP ĐỒNG NÀY KHÔNG TRUY CẬP VÀ/HAY SỬ DỤNG DỊCH VỤ. NẾU BẠN ĐANG SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ THAY MẶT CHO MỘT CÔNG TY THỰC THỂ, TỔ CHỨC, BẠN ĐẠI DIỆN VÀ ĐẢM BẢO RẰNG TÔI LÀ MỘT ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA CÔNG TY NHƯ VẬY, THỰC THỂ, TỔ CHỨC CÓ QUYỀN RÀNG BUỘC NÓ VÀO BẢN THOẢ THUẬN NÀY.

XIN VUI LÒNG ĐỌC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY MỘT CÁCH CẨN THẬN, VÌ HỌ CÓ MỘT THỎA THUẬN HÒA GIẢI VÀ NHỮNG THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ QUYỀN LỢI HỢP PHÁP BIỆN PHÁP, VÀ NGHĨA VỤ. THỎA THUẬN PHÂN XỬ YÊU CẦU (GIỚI HẠN NGOẠI LỆ) RẰNG BẠN GỬI BỐ, BẠN ĐÃ CHỐNG LẠI CHÚNG TA PHẢI RÀNG BUỘC VÀ CUỐI CÙNG TRỌNG TÀI, VÀ HƠN NỮA (1) BẠN SẼ CHỈ ĐƯỢC PHÉP ĐỂ THEO ĐUỔI TUYÊN BỐ CHỐNG LẠI CÔNG TY TRÊN CƠ SỞ CÁ NHÂN, KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGUYÊN ĐƠN HOẶC LỚP THÀNH VIÊN TRONG LỚP NÀO HAY ĐẠI DIỆN HÀNH ĐỘNG HOẶC TIẾN HÀNH, VÀ (2) BẠN SẼ CHỈ ĐƯỢC PHÉP ĐỂ TÌM KIẾM CỨU TRỢ (BAO GỒM TIỀN TỆ, LỆNH BỒI THƯỜNG, VÀ TUYÊN CỨU TRỢ) TRÊN CƠ SỞ CÁ NHÂN.

 1. QUAN TRỌNG TUYÊN BỐ.

TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN TRÊN CÁC TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ CHO MỤC ĐÍCH THÔNG TIN. Nội DUNG ĐĂNG BỞI StrainLists TRÊN BẤT kỳ trang WEB ki-ỐT, điện thoại DI động XÃ hội KÊNH TRUYỀN thông, thứ BA BÊN nội DUNG dịch VỤ HAY QUẢNG cáo LÀ CHO mục ĐÍCH thông TIN. StrainLists KHÔNG XÁC nhận, VÀ KHÔNG chịu TRÁCH nhiệm CHO SỰ chính XÁC HAY tin CẬY CỦA BẤT kỳ ý KIẾN LỜI TUYÊN bố, HOẶC CÁC thông TIN được THỰC hiện TRÊN trang WEB HOẶC dịch VỤ, bao GỒM cả nội DUNG VÀ thứ BA BÊN vật LIỆU (MỖI NHƯ XÁC DƯỚI). StrainLists KHÔNG chịu TRÁCH nhiệm về MỐI quan hệ CỦA anh VỚI BẤT kỳ XÁ, LẺ vị TRÍ, chăm SÓC sức KHỎE, BẤT kỳ thứ BA, HOẶC NGƯỜI KHÁC CỦA CÁC trang WEB HOẶC dịch VỤ. StrainLists KHÔNG bắt buộc PHẢI MÀN hình trạm XÁ, ĐỊA điểm bán LẺ, chăm SÓC sức KHỎE, HOẶC ĐƠN của HỌ, nội DUNG HOẶC ĐÃI ĐỂ XÁC định XEM HỌ CÓ ĐỦ điều kiện cho PHÉP ĐỂ CUNG cấp dịch VỤ của HỌ HOẶC ĐỂ XÁC định chính XÁC thực ĐƠN của HỌ HOẶC các thông TIN KHÁC HỌ CUNG cấp.

 • StrainLists KHÔNG CUNG cấp dịch vụ Y tế. BẤT kỳ thông TIN TRUY cập QUA trang WEB VÀ dịch VỤ HAY TRONG BẤT kỳ CỦA StrainLists TRANG TRUYỀN thông XÃ hội HAY KÊNH LÀ CHO thông TIN VÀ GIÁO dục mục ĐÍCH DUY nhất LÀ KHÔNG ĐƯỢC thiết KẾ ĐỂ THAY CHO lời KHUYÊN Y tế, CHẨN đoán HOẶC điều TRỊ, VÀ KHÔNG CÓ ý ĐỊNH CHE tất CẢ có THỂ, SỬ dụng phương HƯỚNG, biện pháp phòng NGỪA, HOẶC TÁC dụng PHỤ. Thông TIN NHƯ vậy bao GỒM, nhưng KHÔNG giới HẠN, thứ BA BÊN vật LIỆU nội DUNG, VÀ StrainLists TẠO ra nội DUNG có NGUỒN gốc TỪ người DÙNG nội DUNG (eg, CĂNG thẳng nổi BẬT, THUỘC tính, VÀ dữ LIỆU KHÁC). NHỮNG thông TIN TRÊN trang WEB VÀ dịch VỤ VÀ cung CẤP thông QUA StrainLists XÃ hội CỦA các TRANG TRUYỀN thông VÀ các KÊNH truyền hình KHÔNG NÊN ĐƯỢC SỬ dụng CHO VIỆC CHẨN đoán HOẶC điều TRỊ BẤT kỳ điều KIỆN Y tế. LUÔN LUÔN HỎI Ý KIẾN MỘT ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHĂM SÓC SỨC KHỎE NẾU BẠN CÓ BẤT KỲ CÂU HỎI VỀ MỘT ĐIỀU KIỆN Y TẾ. KHÔNG bao giờ CHUYÊN nghiệp HOẶC chậm TRỄ TRONG việc TÌM kiếm NÓ VÌ cái GÌ mà BẠN CÓ ĐỌC TRÊN trang WEB, dịch VỤ, HOẶC TRÊN StrainLists XÃ hội CỦA các TRANG TRUYỀN thông VÀ các KÊNH truyền hình

 • Ở TRÊN TỪ CHỐI VÀ HẠN CHẾ TRÊN TRÁCH NHIỆM KHÔNG GIỚI HẠN THÊM CHUNG TỪ CHỐI VÀ HẠN CHẾ TRÊN TRÁCH NHIỆM TRONG PHẦN 9 VÀ 10 HOẶC Ở NƠI KHÁC TRONG THỎA THUẬN NÀY.
 1. ĐIỀU KIỆN VÀ TÀI KHOẢN.

2.1 đủ điều Kiện. Bạn phải 21 tuổi hoặc một đủ điều kiện y tế, bệnh nhân cần sa để sử dụng và dịch Vụ trong vòng Hoa Kỳ.

2.2 Tạo Tài Khoản. Để sử dụng một số chức năng của các trang Web (ví dụ như, để sử dụng những dịch Vụ), bạn phải đăng ký cho một tài khoản với StrainLists ("StrainLists tài Khoản") và cung cấp một số thông tin về bản thân như nhắc bởi những Chỗ đăng ký. Bạn đại diện và đảm bảo rằng: (một) tất cả yêu cầu thông tin đăng ký bạn gửi là trung thực và chính xác, và (b) bạn sẽ duy trì độ chính xác của các thông tin ở tất cả các lần. Bạn có thể không tạo ra nhiều hơn một StrainLists tài Khoản. StrainLists có thể đình chỉ hoặc chấm dứt StrainLists tài Khoản ở phù hợp với Phần 6.4, và 11.

support@StrainLists.com

Thể 2,4 Tài Khoản Trách Nhiệm. Bạn đang chịu trách nhiệm cho việc duy trì sự bảo mật của bạn StrainLists thông tin tài Khoản và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra dưới StrainLists tài Khoản. Bạn đồng ý với thông báo ngay lập tức StrainLists của bất kỳ trái phép sử dụng, hoặc nghi ngờ trái phép sử dụng của bạn StrainLists tài Khoản hoặc bất kỳ vi phạm an ninh. StrainLists không thể và sẽ không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại liên từ thất bại của các người để thực hiện theo các ở trên cầu.

2.5 Dịch Vụ Mạng Xã Hội. Ngoài ra, chúng ta có thể cho phép bạn nhập vào trang Web hoặc dịch Vụ hay không liên kết StrainLists tài Khoản của bạn từ một số trang mạng xã hội (ví dụ như, Facebook và Twitter) (truyền thông xã hội"). Nếu bạn nhập hoặc nếu không liên kết StrainLists tài Khoản của bạn từ một trò, chúng ta có thể nhận được thông tin về bạn từ như vậy, xếp hạng top phù hợp với các điều khoản (ví dụ như, điều khoản của) của tận dụng ("SNS điều Khoản"). Nếu anh chọn để chia sẻ thông tin với các xếp hạng top chúng ta sẽ chia sẻ thông tin với họ phù hợp với các cuộc bầu cử. Tận dụng điều Khoản của nói SNS sẽ áp dụng cho các thông tin chúng tôi tiết lộ cho họ.

 1. TRANG WEB VÀ DỤNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

3.1 giấy Phép. Theo các điều khoản của hợp đồng này, StrainLists cấp cho bạn một phi-chuyển nhượng, không độc quyền, giấy phép sử dụng trang Web và dịch Vụ cá nhân của phi thương mại. Theo các điều khoản của hợp đồng này, StrainLists cấp cho bạn một phi-chuyển nhượng, không độc quyền, giấy phép sử dụng phần mềm StrainLists làm cho hợp với điện thoại ("Dụng điện thoại Di động"), trong thực thi mã đối tượng dạng chỉ, chỉ duy nhất trên của riêng cầm tay thoại di động và cho cá nhân của phi thương mại. Như được sử dụng trong thỏa Thuận này, thuật ngữ "dịch Vụ", bao gồm các ứng Dụng điện thoại Di động.

3,2, Và Nhất Định Hạn Chế. Các quyền được cấp cho bạn trong thỏa Thuận này đang chịu sự hạn chế sau đây: (một) bạn sẽ không giấy phép bán, thuê, chuyển nhượng, phân phối, chủ, hoặc nếu không thương mại khai thác trang Web hoặc dịch Vụ; (b) bạn sẽ không sửa đổi, làm cho các tác phẩm của tháo rời, ngược lại biên dịch hoặc đảo ngược bất kỳ một phần của các trang Web hoặc dịch Vụ; (c) bạn sẽ không truy cập trang Web hoặc dịch Vụ để xây dựng một tương tự hoặc dịch vụ cạnh tranh; và (d) trừ khi được nói ở đây, không có phần nào của các trang Web hoặc Vụ có thể được sao chép, tái phân phối, tái xuất bản, tải, hiển thị, đăng tải, truyền trong bất kỳ hình thức hoặc bằng bất cứ phương tiện. Bất kỳ bản tương lai, cập nhật, hoặc khác ngoài chức năng của các trang Web hoặc dịch Vụ phải chịu những điều khoản của hợp đồng này. Tất cả bản quyền và quyền sở hữu khác trên trang Web bất kỳ hoặc nội dung dịch Vụ phải được giữ lại tất cả các bản sao của nó.

3.3 thay Đổi. StrainLists có ngay, bất cứ lúc nào, để sửa đổi, tạm ngưng hay chấm dứt trang Web hoặc dịch Vụ hay bất kỳ một phần của nó với hoặc mà không báo trước. Bạn đồng ý rằng StrainLists sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hay với bất kỳ thứ ba nào sửa đổi, tạm hoặc ngừng của các trang Web hoặc dịch Vụ hay bất kỳ một phần của nó.

3.4 sở Hữu. Trừ Dùng nội Dung, bạn thừa nhận rằng, tất cả các quyền sở hữu trong những trang Web và dịch Vụ đều thuộc sở hữu của StrainLists hoặc StrainLists là người cấp giấy phép. Các điều khoản của các trang Web và dịch Vụ không chuyển giao cho anh hoặc bất kỳ thứ ba bữa tiệc bất kỳ quyền đề, quan đến như vậy trí tuệ. StrainLists và các nhà cung cấp dự trữ tất cả các quyền không được cấp vào bản thoả Thuận này.

3.5 Ứng Dụng Nền Tảng. Bạn đồng ý rằng các sẵn có các ứng Dụng điện thoại Di động là phụ thuộc vào thứ ba bên nền tảng ứng dụng từ mà bạn nhận được Dụng điện thoại Di động, ví dụ như, các ứng Dụng Táo Cửa hàng® hoặc Google Chơi® Cửa hàng ("nền Tảng ứng Dụng"). Bạn thừa nhận rằng thỏa Thuận này là giữa bạn và StrainLists và không có các ứng Dụng nền Tảng. StrainLists, không phải là nền Tảng ứng Dụng là người duy nhất chịu trách nhiệm về các ứng Dụng, các nội dung của nó, bảo dưỡng, dịch vụ hỗ trợ và bảo hành do, và giải quyết bất kỳ tuyên bố có liên quan (ví dụ như, trách nhiệm sản phẩm, tuân thủ pháp luật, hoặc tuệ vi phạm). Bạn đồng ý trả tất cả lệ phí của nền Tảng ứng Dụng trong kết nối với các ứng Dụng điện thoại Di động. Mỗi ứng Dụng nền Tảng có thể có cách riêng của nó, và điều kiện để mà cậu phải đồng ý trước khi tải Dụng điện thoại Di động từ, nó. Bạn đồng ý để tuân theo, và bạn giấy phép sử Dụng điện thoại Di động là điều khi phù hợp với tất cả áp dụng các hiệp định, và điều kiện của sử dụng dịch vụ, và các chính sách của các ứng dụng áp Dụng nền Tảng. Bạn thừa nhận rằng các ứng Dụng nền Tảng (và các công ty con), đây là người thụ hưởng của thỏa Thuận này và sẽ có quyền để thực thi thỏa Thuận này. Thấy Truy cập và Tải xuống các ứng Dụng từ Táo® trong 14.5 Phần dưới đây, cho thêm điều kiện nếu bạn truy cập hay tải Dụng điện thoại Di động từ Táo ứng Dụng Cửa hàng.

 1. THÔNG tin liên lạc

4.1 Tin Nhắn Văn Bản. Bằng cách sử dụng những dịch Vụ hay phần Mềm, bạn đồng ý và sự đồng ý để StrainLists và những hành động trên danh nghĩa của nó gửi bạn văn bản (SMS) tin nhắn vào các số điện thoại bạn cung cấp cho chúng tôi. Những tin nhắn này có thể bao gồm tin nhắn hoạt động về việc sử dụng dịch Vụ, cũng như thị hoặc các tin nhắn quảng cáo. Tin nhắn từ StrainLists, liên quan của công ty và cần thiết thứ ba bên cung cấp dịch vụ, có thể, bao gồm, nhưng không giới hạn: hoạt động liên lạc quan tài khoản của bạn hoặc sử dụng những dịch Vụ cập nhật liên quan đến new và hiện có trên StrainLists, thông tin liên quan đến mãi chạy theo chúng tôi hay bên ngoài của chúng tôi, các đối tác, và thông tin liên quan đến StrainLists và ngành công nghiệp phát triển. Tin nhắn văn bản chuẩn phí áp dụng điện thoại di động của tàu sân bay sẽ được áp dụng để tin nhắn văn bản chúng tôi gửi. Thỏa thuận nhận được khuyến mại văn bản này không phải là một tình trạng của mua bất kỳ hàng hoặc dịch vụ cung cấp bởi StrainLists. Nếu bạn thay đổi hoặc tắt điện thoại bạn cung cấp cho StrainLists, bạn phải cập nhật thông tin tài khoản để giúp ngăn cản chúng ta vô tình giao tiếp với bất cứ ai thoại cũ của bạn. Bạn đồng ý rằng những cuộc gọi, hoặc đã thu nhận được tin nhắn có thể được tạo ra bởi tự động điện thoại quay số hệ thống và khước từ quyền của mình để theo đuổi bất kỳ tuyên bố phát sinh theo người tiêu Dùng điện Thoại đạo Luật bảo Vệ ("TCPA"). Đến mức bất kỳ yêu cầu dưới TCPA được coi là un-waivable, bạn đồng ý rằng bằng cách sử dụng những dịch Vụ hay truy cập trang Web, bạn đồng ý rằng bất cứ như vậy un-waivable yêu cầu phát sinh dưới TCPA sẽ được phân xử trên một cá nhân, không phải lớp học hoặc đại diện cơ sở như là được đặt ra ở Đoạn 13.

Có 4,2 Lựa Chọn Ra. Bởi ký hợp đồng này, anh có đồng ý nhận được tin nhắn văn bản cho đến khi bạn không tham gia. Bạn có thể lựa chọn không nhận quảng cáo tin nhắn từ StrainLists bất kỳ lúc nào bởi trả lời DỪNG lại để một quảng cáo tin nhắn từ StrainLists. Bạn có thể lựa chọn của nhận tất cả các tin nhắn từ StrainLists bất kỳ lúc nào bởi xóa tài khoản của bạn hoặc bởi trả lời DỪNG lại để tin nhắn từ StrainLists. Chú Ý: nếu bạn lựa chọn không nhận tất cả các tin nhắn từ StrainLists, bạn sẽ không thể sử dụng dịch Vụ nhất định không đồng ý để nhận hoạt động tin nhắn văn bản. Bạn có thể tiếp tục nhận được tin nhắn văn bản cho một thời gian ngắn, trong khi StrainLists quá trình yêu cầu của bạn, và bạn cũng có thể nhận được tin nhắn văn bản xác nhận của bạn lựa chọn ra yêu cầu. Bởi ký hợp đồng này, anh đang từ bỏ quyền của mình để theo đuổi bất kỳ tuyên bố phát sinh dưới TCPA liên quan đến bất kỳ tin nhắn gửi đến các bạn trong các lựa chọn ra yêu cầu đang chờ. Đến mức bất kỳ yêu cầu dưới TCPA được coi là un-waivable, bạn đồng ý rằng bằng cách sử dụng những dịch Vụ hay truy cập trang Web, bạn đồng ý rằng bất cứ như vậy un-waivable yêu cầu phát sinh dưới TCPA sẽ được phân xử trên một cá nhân, không phải lớp học hoặc đại diện cơ sở như là được đặt ra ở Đoạn 13.

4.3 Chọn Trở Lại. Bạn có thể lựa chọn trở lại vào nhận tin nhắn từ StrainLists bất kỳ lúc nào bởi trả lời bắt ĐẦU một tin nhắn từ StrainLists.

4.4 Đẩy Thông Báo. Khi bạn cài đặt Di động của chúng tôi ứng Dụng điện thoại di động, bạn đồng ý nhận được thông báo, đó là một tin nhắn gửi bạn trên điện thoại di động ngay cả khi các ứng Dụng điện thoại Di động không có. Bạn có thể tắt thông báo bởi thăm điện thoại di động là"thiết lập\" trang.

4.5 Email. Bạn đồng ý rằng chúng ta có thể gửi email cho bạn liên quan đến sản phẩm của chúng tôi và dịch vụ, cũng như những người thứ ba bên. Bạn có thể lựa chọn của email quảng cáo bằng cách làm theo chỉ dẫn dừng đăng ký trong một email quảng cáo.

 1. DÙNG DUNG

5.1 Dùng Nội Dung. "Dùng nội Dung" là tất cả thông tin và nội dung rằng một người dùng gửi đến, hoặc sử dụng với những trang Web hoặc dịch Vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn, nội dung trong hồ sơ của người, sử dụng đánh giá và/hoặc đăng. Bạn đồng ý rằng StrainLists không chịu trách nhiệm cho mọi Người, bao gồm độ chính xác của nó đầy đủ, kịp thời hạn, bản quyền phù hợp, hợp pháp, phép lịch sự, hoặc bất kỳ khía cạnh khác của chúng. StrainLists không chịu và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm cho bạn hay bất kỳ người hay dùng để sử dụng hoặc lạm dụng của bất kỳ người Dùng nội Dung.

Có 5,2 Dùng Nội Dung – Hạn Chế. Bạn đồng ý không sử dụng dịch Vụ của StrainLists trang truyền thông xã hội hay kênh để thu thập, đăng tải, truyền, màn hình hiển thị, hoặc phân phối bất cứ nội Dung mà (một) có bất kỳ thứ ba bên phải, bao gồm bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, đạo đức, đúng, chính bên phải, bên phải của công khai, hoặc bất kỳ vị trí, hoặc quyền sở hữu; (b) là bất hợp pháp, quấy rối, lạm dụng, có hại, đe dọa, có hại xâm phạm đời tư của người khác, khiếm nhã, phỉ báng, sai, cố ý gây thương mại bôi nhọ, khiêu dâm, hiển nhiên tấn công (ví dụ như, liệu mà khuyến khích phân biệt chủng tộc, cố chấp, hận thù, hoặc gây tổn hại của bất kỳ loại chống lại bất kỳ cá nhân hay nhóm) hoặc nếu không phản đối chất liệu của bất kỳ loại nào, hoặc (c) vi phạm pháp luật nào, quy định hoặc nghĩa vụ hay hạn chế bởi bất kỳ thứ ba.

Có 5,3 Dùng Nội Dung – Trách Nhiệm Của Bạn. Bạn đang chịu trách nhiệm cho người Dùng nội Dung. Bạn giả sử tất cả những rủi ro liên quan đến việc sử dụng của Dùng nội Dung, kể cả phụ thuộc vào độ chính xác của nó, đầy đủ hay hữu dụng bởi những người khác, hoặc bất kỳ tiết lộ của bạn Dùng nội Dung mà làm cho bạn hay với bất kỳ nhận dạng cá nhân. Bạn hướng đại diện và đảm bảo rằng người Dùng nội Dung không vi phạm Chấp nhận được Sử dụng Mật (nghĩa). Bạn có thể không phải là nước hoặc hàm ý rằng, bạn Sử dụng nội Dung được ở bất kỳ cách cung cấp tài trợ, hoặc xác nhận bởi StrainLists. Bạn đồng ý rằng StrainLists không chịu trách nhiệm cho mọi Người, bao gồm độ chính xác của nó đầy đủ, kịp thời hạn, bản quyền phù hợp, hợp pháp, phép lịch sự, hoặc bất kỳ khía cạnh khác của chúng. StrainLists không chịu và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm cho bạn hay bất kỳ người hay dùng để sử dụng hoặc lạm dụng của bất kỳ người Dùng nội Dung. Bởi vì bạn mình phải có trách nhiệm Dùng nội Dung (và không StrainLists), bạn có thể phơi mình để trách nhiệm nếu ví dụ, bạn Dùng vi phạm nội Dung chính Sách Sử dụng hoặc luật khác. StrainLists không bắt buộc phải bản sao lưu bất cứ nội Dung và nội Dung có thể bị xóa bất cứ lúc nào. Bạn đang chịu trách nhiệm cho việc sao lưu của bạn Dùng nội Dung, nếu ngươi muốn.

5.4 giấy Phép. Bạn hướng grant, và anh đại diện và đảm bảo là anh có quyền để cấp, để StrainLists không thể thu hồi, ấy trả tiền bản quyền, và hoàn toàn trả trên toàn thế giới giấy phép để tái phân phối công hiển thị và thực hiện chuẩn bị tác phẩm, kết hợp vào những công việc khác, và nếu không sử dụng nội Dung, và cấp giấy phép con của các điều trên, chỉ cho các mục đích của bao gồm cả nội Dung trong những trang Web và dịch Vụ. Bạn đồng ý không thể thay đổi từ bỏ (và gây ra để được miễn) bất kỳ yêu cầu và khẳng định quyền đạo đức hoặc ghi đối với người Dùng nội Dung.

5.5 phản Hồi. Nếu bạn cung cấp StrainLists lời đề nghị liên quan đến trang Web hoặc dịch Vụ ("Hồi"), bạn hướng gán cho StrainLists tất cả các quyền trong các phản Hồi và đồng ý rằng StrainLists có quyền sử dụng các phản Hồi và thông tin liên quan ở bất cứ cách nào phù hợp. StrainLists sẽ đối xử với bất kỳ thông tin phản Hồi bạn cung cấp cho StrainLists như không bí mật và không độc quyền. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không gửi đến StrainLists bất kỳ thông tin hoặc ý tưởng mà bạn xem xét phải được bí mật hoặc độc quyền.

 1. CHẤP NHẬN ĐƯỢC SỬ DỤNG MẬT.


6.1 đánh Giá. Bạn phải có một giá trị tài khoản và địa chỉ email để lại một nhận xét về StrainLists. Trước khi đăng một xét, bạn sẽ cần để xác minh địa chỉ email của liên kết với StrainLists tài khoản. Bạn đồng ý không đánh giá trên trang Web dịch Vụ của StrainLists trang truyền thông xã hội hay kênh mà không dựa theo kinh nghiệm cá nhân hay là nếu không được thiết kế cho mục đích nào khác hơn là cung cấp các người sử dụng trên những trang Web với một mô tả chính xác của bạn kinh nghiệm cá nhân. Đánh giá dựa trên cũ, không kinh nghiệm cá nhân không được phép. Ngoài kia giới hạn chứa trong chính Sách Sử dụng, đánh giá được đăng trên trang Web dịch Vụ của StrainLists trang truyền thông xã hội hay kênh phải không: (một) được viết riêng trong chữ; (b) được ăn cắp ý tưởng; (c) chứa thư, quảng cáo, và/hoặc liên kết tới trang web bên ngoài; (d) chứa miệt thị, thông tin về bất kỳ Loại nhân viên hoặc bất kỳ người nào khác, (e) chứa quá chi tiết hoặc mô tả tình dục của một cá nhân xuất hiện vật lý, hoặc khiêu dâm, tấn công cá nhân với một cụ thể cá nhân hoặc nhóm của cá nhân liên kết với các bệnh Xá, (f) có tài liệu tham khảo đến trạm Xá hoặc đối thủ cạnh tranh khác với các sản phẩm hay Xá được xem xét, hoặc (g) có liên quan gì bất bình cá nhân. Nếu bạn là chủ sở hữu, tình nguyện, hay nhân viên của một bệnh Xá bạn có thể không đánh giá về bệnh Xá hay sản phẩm hay về các đối thủ cạnh tranh' Xá hay sản phẩm. Như một chủ sở hữu của một bệnh Xá, bạn đang chịu trách nhiệm quản và thực thi thể Chấp nhận được Sử dụng Mật trên tất cả các đánh giá đăng đến bệnh Xá trang.

6.2 Ảnh. Ảnh phải tập tin độc quyền năng các sản phẩm họ minh họa và phải không, bao gồm các bộ phận cơ thể lộn xộn hoặc lộn xộn nền sản phẩm gói tiền, đồ dùng, tên thương hiệu, hoặc bất kỳ đối tượng khác với các sản phẩm của chính nó. Hình ảnh các tập tin phải được rõ ràng và không phải là mờ mờ, hoặc có bất kỳ flash phản xạ. Sản phẩm nên tập trung các tập tin. Tập tin ảnh phải có một mô tả chính xác của các sản phẩm họ minh họa. Tập tin ảnh không thể chứa sách báo khiêu dâm hoặc các hình ảnh và nếu không phải tuân theo các nguyên tắc đặt ra trong Phần này 6.

6.3 Công Nghệ Hạn Chế. Ngoài ra, bạn đồng ý không sử dụng Trang hay dịch Vụ: (một) tải, truyền tải, hay phân phối bất kỳ virut máy tính, sâu, hoặc bất kỳ phần mềm có ý định thiệt hại hoặc thay đổi một hệ thống máy tính hoặc dữ liệu (b) gửi không mong muốn hoặc trái phép quảng cáo, vật liệu, thư rác, rác, chuỗi các chữ cái tháp, hoặc bất kỳ hình thức khác của trùng hay tin nhắn không mong muốn, cho dù thương mại hay không; (c) hoạch thu thập hoặc lắp ráp thông tin hoặc dữ liệu liên quan đến người khác, bao gồm cả địa chỉ e-mail, mà không cần sự đồng ý của họ (d) can thiệp vào, phá hoại, hoặc tạo ra một gánh nặng quá mức trên máy chủ hoặc mạng kết nối với các trang Web dịch Vụ hoặc vi phạm quy định về chính sách hoặc thủ tục như vậy mạng lưới (e) cố gắng hoặc giả mạo người khác hay StrainLists hay đạt được phép truy cập đến trang Web hoặc dịch Vụ khác hệ thống máy tính hoặc mạng kết nối với hay sử dụng cùng với các trang Web hoặc dịch Vụ, qua mật khẩu hoặc (f) quấy rối hay can thiệp với một người khác sử dụng và thưởng thức những trang Web hoặc dịch Vụ, hoặc (g) giới thiệu phần mềm hay đại lý tự động hoặc kịch bản để trang Web hoặc dịch Vụ như vậy là để sản xuất nhiều tài khoản, tạo tìm kiếm tự động, yêu cầu và thắc mắc, hoặc để cạo, hoặc tôi dữ liệu từ những trang Web hoặc dịch Vụ.

6.4 Giám sát hệ thống giảm Xóc và chấm Dứt. Chúng tôi có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) để xem xét lại bất cứ nội Dung (cả các tập tin hình ảnh hay nhận xét), điều tra, và/hoặc có hành động thích hợp với bạn trong quyết định của chúng tôi (bao gồm cả việc bỏ hoặc sửa đổi nội Dung, chấm dứt của bạn StrainLists tài Khoản ở phù hợp với Mục 11, và/hoặc báo cáo bạn thi hành luật pháp) nếu chúng ta trong quyết định của chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đã vi phạm sự Sử dụng được Chấp nhận chính Sách hay bất kỳ điều khoản của hợp đồng này hay cách khác tạo ra trách nhiệm cho chúng ta hay bất kỳ người nào khác.

 1. BỒI thường.

Bạn đồng ý để giữ StrainLists (và nhân viên của mình, nhân viên, và đại lý) vô hại từ bất kỳ và tất cả tổn thất thiệt hại, trách nhiệm, tuyên bố, hành động bản án, giải thưởng, hình phạt, tiền phạt, các chi phí và hoặc chi phí (bao gồm cả hợp lý phí luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ yêu cầu hoặc nhu cầu được thực hiện bởi bất kỳ thứ ba bữa tiệc do hoặc phát sinh ra khỏi (i), bạn sử dụng đúng hay sai của các trang Web hoặc dịch Vụ (i), bạn Sử dụng nội Dung (iii) bạn vi phạm thỏa Thuận này, hoặc (iv) của bạn vi phạm pháp luật quy định. StrainLists có quyền chi phí của mình, để cho sự bảo vệ độc quyền kiểm soát và của bất kỳ vấn đề mà bạn được yêu cầu phải bồi thường cho chúng tôi và bạn đồng ý hợp tác với chúng tôi, phòng thủ của những tuyên bố này. Bạn đồng ý không giải quyết bất kỳ vấn đề mà không cần có văn bản đồng ý của StrainLists. StrainLists sẽ sử dụng những nỗ lực để thông báo cho bạn của bất kỳ yêu cầu hành động hoặc thủ tục khi biết điều đó.

 1. BÊN THỨ BA TƯƠNG TÁC; THỨ BA BÊN VẬT LIỆU ĐÃI; ĐƠN; NGƯỜI KHÁC; PHÁT HÀNH.

8.1 Thứ Ba Bên Tương Tác. Trong khi sử dụng các trang Web hoặc Vụ, bạn có thể nhập vào tương ứng với mua hàng và dịch vụ hay tham gia vào chương trình của bên cung cấp dịch vụ, nhà quảng cáo hoặc đang ở nhà tài trợ của họ nội qua Vụ. Đặc biệt, StrainLists không phải là một bữa tiệc để bất kỳ giao dịch mà bạn có thể nhập vào với một thứ ba bên. Bất cứ hoạt động, và bất kỳ điều kiện đảm bảo, hoặc đại diện kết hợp với các hoạt động như vậy là chỉ giữa bạn và áp dụng thứ ba bên. StrainLists sẽ không có trách nhiệm, có nghĩa vụ, trách nhiệm cho bất kỳ tương ứng như vậy, tùy giao dịch, hoặc mãi giữa bạn và bất kỳ thứ ba. Bạn đồng ý rằng đó là trách nhiệm của bạn có hợp pháp trong tất cả các hành động và tương tác với bất kỳ thứ ba bạn tác với thông qua Vụ.

8.2 Thứ Ba Bên Vật Liệu. Các trang Web hoặc có thể dịch Vụ hiển thị, bao gồm, hoặc làm thứ ba có sẵn-nội dung bên (bao gồm cả dữ liệu, thông tin, báo ứng dụng hoặc các sản phẩm và/hoặc liệu) hoặc có đường dẫn tới thứ ba trang web bên dịch vụ, và quảng cáo cho bên thứ ba như Đãi và Menu xá, bao gồm cả giá sản phẩm tên, và mô tả sản phẩm mỗi Đơn (nghĩa) (nói chung, "thứ Ba Bên vật Liệu"). Bạn đồng ý rằng StrainLists không chịu trách nhiệm cho thứ Ba Bên vật Liệu, bao gồm độ chính xác của họ, đầy đủ, kịp thời hạn, bản quyền phù hợp, hợp pháp, phép lịch sự, hoặc bất kỳ khía cạnh khác của chúng. StrainLists không chịu và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm cho bạn hay bất kỳ người nào khác hay dùng cho bất kỳ thứ Ba Bên vật Liệu. Thứ ba Bên vật Liệu và liên kết sung được cung cấp chỉ là một sự thuận tiện cho anh và bạn truy cập, và sử dụng chúng hoàn toàn nguy cơ của riêng bạn. Khi liên kết với một Vật chất, những áp dụng thứ ba bữa tiệc của chính sách và điều kiện áp dụng, bao gồm cả những thứ ba bữa tiệc của chính và dữ liệu thu thập các thực tiễn. Bạn nên làm bất cứ điều tra bạn cảm thấy cần thiết hoặc thích hợp trước khi tiến hành giao dịch trong kết nối với những thứ Ba Bên vật Liệu.

8.3 Đãi. Các trang Web hoặc có thể dịch Vụ hiển thị, bao gồm, hoặc hãy sẵn phiếu khuyến mãi mã, quà tặng, mẫu, và cung cấp khác liệt kê từ trạm xá (nói chung, "Dịch"). Ưu đãi là "thứ Ba Bên vật Liệu" theo thỏa Thuận này. StrainLists hiển thị các giao Dịch trên trang Web và dịch Vụ như một hình thức của quảng cáo cho việc danh sách bệnh xá (các "Chào") chỉ có. Tất cả Đãi được cung cấp trực tiếp của sự áp dụng Chào, và có thể thêm điều kiện hay hạn chế của Chào hoặc dưới luật pháp, hay không như các điều khoản, điều kiện hay hạn chế được bao gồm rõ ràng trên trang Web hoặc dịch Vụ. Những đề nghị, và không StrainLists là tự chịu trách nhiệm cho: (một) chuộc của Thỏa thuận; (b) việc tuân thủ mọi khía cạnh của Thỏa thuận với pháp luật được áp dụng (đó mà không có giới hạn, quảng cáo, sự chuộc lỗi, và điều kiện hạn chế liên quan); (c) tất cả hàng hoá và dịch vụ cung cấp cho bạn kết nối với các Thỏa thuận, và (d) tất cả các chấn thương, bệnh tật, thiệt tuyên bố, trách nhiệm và chi phí nó có thể gây ra cho bạn bị trực tiếp và gián tiếp, một phần hoặc toàn bộ, cho dù liên quan đến việc sử dụng hoặc mua lại của một Thỏa thuận hay không.

8.4 Người Khác. Mỗi người dùng dịch Vụ hay là tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả người Sử dụng nó nội Dung và thứ Ba Bên vật Liệu. Bởi vì chúng ta không kiểm soát và nội Dung/hoặc Bên vật Liệu, bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho mọi Người và thứ Ba Bên vật Liệu, chúng tôi không đảm bảo cho sự chính xác, tệ, phù hợp, hoặc chất lượng của bất kỳ người Dùng nội Dung và/hoặc Bên vật Liệu, và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho mọi Người và thứ Ba Bên vật Liệu. Tương tác của bạn với trang Web khác hay sử dụng dịch Vụ (bao gồm cả trạm Xá) là chỉ giữa bạn và tài như vậy. Bạn đồng ý rằng StrainLists sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại phát sinh như là kết quả của bất kỳ tương tác. Nếu đó là một cuộc tranh cãi giữa bạn và trang Web bất kỳ hoặc sử dụng dịch Vụ, chúng ta không có nghĩa vụ phải tham gia.

8.5 phát Hành. Trong việc xem xét sử dụng trang và dịch Vụ, bạn hướng phát hành và mãi mãi xả StrainLists (và nhân viên của chúng tôi, nhân viên, đại lý, người thừa kế, và gán) từ, và khước từ và từ bỏ quyền lợi của mình đối với mỗi quá khứ, hiện tại và trong tương lai chấp thuận yêu cầu tranh cãi, nhu cầu, phải, nghĩa vụ, trách nhiệm, hành động và nguyên nhân của hành động của mỗi loại và thiên nhiên (bao gồm cả tuyên bố liên quan đến sự riêng tư nhận được tin nhắn văn bản tổn thương cá nhân, cái chết, và thiệt hại tài sản), biết hay chưa, đã phát sinh hoặc phát sinh hoặc thông ra khỏi, hoặc liên quan trực tiếp hay gián tiếp, bất kỳ tương tác với hay hành động hoặc thiếu sót của trang Web khác hay sử dụng dịch Vụ, thứ Ba Bên tương Tác, hay Bên vật Liệu. NẾU BẠN LÀ MỘT CALIFORNIA CƯ TRÚ, BẠN KHƯỚC TỪ CALIFORNIA LUẬT DÂN SỰ PHẦN 1542 TRONG KẾT NỐI VỚI CÁC ĐIỀU TRÊN, TRONG ĐÓ NÓI: "MỘT THÔNG CÁO CHUNG KHÔNG MỞ RỘNG ĐỂ TUYÊN BỐ ĐÓ NỢ HOẶC THẢ BÊN KHÔNG BIẾT HAY NGHI ĐỂ TỒN TẠI CỦA MÌNH, HOẶC ỦNG HỘ CÔ, TẠI THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN NHỮNG HÀNH VÀ, NẾU BIẾT ANH TA HOẶC CÔ SẼ CÓ VẬT CHẤT BỊ ẢNH HƯỞNG CỦA MÌNH GIẢI QUYẾT VỚI CÁC CON NỢ HOẶC PHÁT HÀNH BỮA TIỆC."Nếu bạn là một người không California trú, bạn đồng ý rằng việc phát hành trên áp dụng cho tất cả các khiếu nại, bao gồm cả tuyên bố bạn không biết tồn tại thời điểm bạn đã ký thỏa Thuận này.

 1. Từ chối

CÁC TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ CUNG CẤP "NHƯ LÀ" VÀ "CÓ" VÀ CHÚNG TA (VÀ CỦA CHÚNG TÔI, CÁC NHÀ CUNG CẤP) TỪ CHỐI, ĐẾN MỨC TỐI ĐA CHO PHÉP CỦA LUẬT PHÁP, BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN NÀO, CHO DÙ NGỤ Ý, BAO GỒM CẢ CÁC BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN CỦA PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ ĐỀ, HƯỞNG YÊN TĨNH, CHÍNH XÁC HAY KHÔNG VI PHẠM. KHÔNG có giới HẠN ở TRÊN, StrainLists (VÀ của CHÚNG tôi, các NHÀ cung cấp) KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG HOẶC dịch VỤ: (MỘT) SẼ ĐÁP ứng yêu CẦU của BẠN (B) SẼ CÓ mặt TRÊN MỘT KHÔNG KỊP thời, AN toàn, HOẶC LỖI SỞ HOẶC (C) SẼ ĐƯỢC chính XÁC, đáng tin CẬY, VIRUS HAY gây HẠI KHÁC MÃ, HOÀN chỉnh, luật PHÁP, HAY AN toàn.

MỘT SỐ LUẬT KHÔNG CHO PHÉP VIỆC LOẠI TRỪ NGỤ Ý BẢO ĐẢM, ĐỂ LOẠI TRỪ TRÊN KHÔNG THỂ ÁP DỤNG CHO BẠN

 1. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

ĐẾN MỨC tối đa cho PHÉP CỦA LUẬT pháp, TRONG mọi trường HỢP, StrainLists (VÀ của CHÚNG tôi, các NHÀ cung cấp) PHẢI CHỊU trách nhiệm CHO BẠN HAY BẤT kỳ thứ BA NÀO bị MẤT lợi NHUẬN HOẶC BẤT kỳ GIÁN tiếp, hậu quả GƯƠNG mẫu, NGẪU nhiên, ĐẶC biệt, HAY THIỆT hại trừng PHẠT PHÁT sinh TỪ HOẶC LIÊN quan ĐẾN thỏa THUẬN NÀY HOẶC SỬ dụng CỦA BẠN, HOẶC KHÔNG thể SỬ dụng CHỖ HOẶC dịch VỤ, THẬM chí NẾU CHÚNG ta CÓ ĐƯỢC thông báo VỀ KHẢ năng CỦA những THIỆT hại NHƯ vậy. QUYỀN TRUY CẬP, VÀ SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ ĐANG THEO Ý RIÊNG CỦA BẠN VÀ NGUY CƠ, VÀ BẠN SẼ ĐƯỢC TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI CHO HỆ THỐNG MÁY TÍNH HOẶC MẤT DỮ LIỆU KẾT QUẢ TỪ ĐÓ. DÙ bất cứ điều GÌ ĐỂ NGƯỢC lại trong tài liệu NÀY, StrainLists CỦA (VÀ của CHÚNG tôi, các NHÀ cung cấp') TRÁCH nhiệm CHO BẠN CHO BẤT kỳ THIỆT hại PHÁT sinh TỪ HOẶC LIÊN quan ĐẾN thỏa THUẬN NÀY (CHO BẤT kỳ GÂY ra GÌ VÀ bất KỂ THỨC CỦA HÀNH động), SẼ ĐƯỢC giới HẠN lớn HƠN CỦA (MỘT) năm MƯƠI ĐÔ la MỸ ($50) HOẶC (B) số TIỀN BẠN ĐÃ TRẢ tiền StrainLists TRONG 12 THÁNG TRƯỚC (NẾU BẤT kỳ). SỰ TỒN TẠI CỦA NHIỀU HƠN MỘT TUYÊN BỐ SẼ KHÔNG PHÓNG TO GIỚI HẠN NÀY.

MỘT SỐ LUẬT KHÔNG CHO PHÉP HẠN CHẾ HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM CHO NGẪU NHIÊN CỦA THIỆT HẠI ĐÓ, CÁC GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO CẬU, VÀ CẬU CŨNG CÓ THỂ CÓ QUYỀN PHÁP LÝ KHÁC MÀ THAY ĐỔI TỪ THẨM THẨM QUYỀN.

 1. THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT.

Thể để Phần này, thỏa Thuận này sẽ vẫn có hiệu lực trong khi sử dụng các trang Web hoặc dịch Vụ. Chúng ta có thể (một) ngưng quyền sử dụng và dịch Vụ (bao gồm cả StrainLists tài Khoản) hoặc (b) chấm dứt hợp đồng này, bất cứ lúc nào cho bất kỳ lý do tại quyết định của chúng tôi, kể cho bất kỳ sử dụng các trang Web hoặc dịch Vụ vi phạm thỏa Thuận. Khi chấm dứt hợp đồng này, bạn StrainLists tài Khoản và quyền truy cập, và sử dụng các trang Web và dịch Vụ sẽ chấm dứt ngay lập tức. Bạn hiểu rằng bất kỳ chấm dứt của bạn StrainLists tài Khoản liên quan đến việc xóa của bạn Dùng nội Dung liên quan đến từ trang Web của chúng tôi, dịch Vụ, và sống cơ sở dữ liệu. StrainLists sẽ không có bất kì trách nhiệm pháp lý gì để cho bất kỳ chấm dứt hợp đồng này, bao gồm cả để chấm dứt các bạn StrainLists tài Khoản việc của bạn Dùng nội Dung. Ngay cả sau khi thỏa Thuận này là chấm dứt, sau đây điều khoản của hợp đồng này sẽ có hiệu lực: Phần 3,2, và-3.4, 4-14.

 1. BẢN CHÍNH SÁCH.

StrainLists tôn trọng trí tuệ của người khác, và hỏi rằng người sử dụng trang Web của chúng tôi và dịch Vụ làm như vậy. Trong kết nối với trang Web của chúng tôi và dịch Vụ của chúng tôi đã được thông qua và thực hiện một chính sách tôn trọng luật bản quyền cung cấp cho các loại của bất kỳ liệu vi phạm và cho sự chấm dứt, trong hoàn cảnh thích hợp, người của chúng tôi trang Web và dịch Vụ vi phạm tái diễn của trí tuệ quyền, kể cả quyền tác giả. Nếu bạn tin rằng một người của chúng tôi, người sử dụng được thông qua việc sử dụng các trang Web của chúng tôi và dịch Vụ bất hợp pháp vi phạm bản quyền(s), trong một công việc, và muốn có các bị cáo buộc vi phạm tài liệu, lấy những thông tin sau trong hình thức một văn bản thông báo (theo 17 Hoa C. § 512(c)) phải được cung cấp cho chúng tôi được Quyền Agent:

12.1 thể chất của Bạn hoặc điện tử chữ ký;

12.2 Xác của các bản quyền(s) mà bạn yêu cầu phải có bị vi phạm;

12.3 nhận Dạng của những tài liệu về dịch vụ của chúng tôi đó, bạn cho là vi phạm và rằng anh yêu cầu chúng tôi bỏ;

12.4 Đủ thông tin để cho phép chúng tôi định vị vật liệu như vậy;

Các 12,5 địa chỉ Của số điện thoại và địa chỉ e-mail;

12.6 Một tuyên bố rằng bạn có một tin tốt mà sử dụng phản vật chất không được phép của chủ sở hữu của nó, hoặc theo pháp luật, và

12.7 Một tuyên bố rằng những thông tin trong thông báo là chính xác, và theo hình phạt của bạn là chủ sở hữu của bản quyền đã bị cáo buộc đã vi phạm hoặc rằng bạn được phép hành động trên danh nghĩa của các bản quyền sở hữu.

Xin lưu ý, theo quy định 17 U. S. c § 512(f), bất kỳ sai của vật tế (sự gian dối) trong một văn bản thông báo động đối tượng bên khiếu để trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, và chi phí luật sư phí phát sinh của chúng ta kết nối với các viết thông báo cáo buộc có hành vi phạm bản quyền.legal@StrainLists.com

 1. TRỌNG TÀI THỎA THUẬN VÀ THỬ NGHIỆM BAN GIÁM KHẢO TỪ BỎ, TỪ BỎ, VÀ SỰ LỰA CHỌN KHOẢN.

Ngoại trừ tranh chấp đưa đến tòa án, tất cả tranh chấp giữa bạn và StrainLists phát sinh ra, liên quan đến hoặc kết nối với các trang Web hoặc dịch Vụ đó sẽ được độc quyền giải quyết qua ràng buộc trọng tài theo sau hiện quy tắc của Hiệp hội Trọng tài Mỹ ("AAA") cho trọng tài thương mại và không có trong tòa án. Thỏa thuận này để phân xử áp dụng đối với bất kỳ yêu cầu mang theo luật pháp của nhà nước bất kỳ hoặc quốc gia của chính phủ, bao gồm cả tuyên bố dưới đường điện Thoại bảo Vệ người tiêu Dùng Hành động của năm 1991 liên Bang thương Mại Ủy ban Hành động, các sản Phẩm tiêu Dùng Hành động An toàn, hoặc bất kỳ liên bang, tiểu bang hay pháp luật địa phương, hoặc lệnh. Không có thẩm phán hoặc ban giám khảo trong trọng tài và, bạn đồng ý để từ bỏ quyền được theo đuổi tuyên bố trong tòa án đến mức lớn nhất được cho phép bởi luật pháp. Trọng tài thủ tục đơn giản hơn và nhiều hơn nữa giới hạn hơn luật được áp dụng trong tòa án và đánh giá bởi một tòa án là có hạn. BẠN VÀ StrainLists đồng Ý RẰNG BẤT cứ LUẬT PHẢI ĐƯỢC THỰC hiện TRÊN MỘT CÁ nhân, SỞ VÀ KHÔNG Ở MỘT LỚP học, CỦNG cố, HOẶC đại DIỆN HÀNH động. Dù bất cứ điều khoản trong thỏa Thuận này ngược lại, nếu các lớp học và đại diện-hành động từ bỏ trước khi câu được coi là không hợp lệ hoặc không thực hiện tuy nhiên, không phải bạn chúng ta cũng không có quyền để trọng tài, và lớp nào hay đại diện-hành động tuyên bố sẽ tiến hành trong một tòa án có thẩm quyền ở Quận King, Washington. Trọng tài này thỏa thuận được nhập vào và được thi hành theo các Trọng tài liên Bang Hành động. Các trọng tài là giải thưởng, có thể nhập vào bất kỳ tòa án có thẩm quyền. Dù bất cứ điều khoản trong thỏa Thuận này ngược lại, chúng tôi đồng ý rằng nếu StrainLists làm cho bất kỳ thay đổi tương lai để giải quyết tranh chấp này cung cấp, nó sẽ không áp dụng cá nhân bất kỳ yêu cầu(s) về mà anh đã cung cấp thông báo cho StrainLists. Thông tin về AAA và làm thế nào để bắt đầu, trọng tài có thể được tìm thấy tại www.adr.org hoặc gọi 800-778-7879. Nếu các trọng tài trong Phần này cung cấp là không thể thực thi, hoặc không áp dụng cho một cuộc tranh cãi, sau đó tiến hành phải được đưa riêng trong một tòa án có thẩm quyền ở Quận King, Washington. Bạn đã chấp nhận thẩm quyền của tòa án như vậy cho mục đích này. Đến mức lực của thỏa Thuận này đòi hỏi tham khảo với bất kỳ nước pháp luật, Bên đồng ý như vậy tham khảo sẽ để các luật của Bang Washington mà không quan tâm đến cuộc xung đột quy định của pháp luật.

support@StrainLists.com

13.2 bảo Mật. Tất cả mọi khía cạnh của các trọng tài tiến hành, và bất kỳ quyết định, quyết định, hoặc giải thưởng của các trọng tài, sẽ được bảo mật nghiêm ngặt vì lợi ích của tất cả bên.

13.3 thay Đổi trong tương Lai để Trọng thỏa Thuận. Dù bất cứ điều khoản trong những Điều kiện ngược lại, chúng tôi đồng ý rằng nếu nó làm cho bất kỳ thay đổi tương lai để thỏa Thuận Trọng tài này (khác hơn là một sự thay đổi với các thông Báo Địa chỉ) trong khi anh là một người sử dụng những dịch Vụ, bạn có thể từ chối bất kỳ thay đổi như vậy bởi gửi cho chúng tôi được thông báo trước trong vòng ba mươi (30) ngày của sự thay đổi với các thông Báo cung cấp Địa chỉ ở dưới đây. Bởi từ chối bất kỳ thay đổi tương lai, bạn đồng ý rằng bạn sẽ riêng phân xử bất kỳ tranh chấp giữa chúng tôi theo ngôn ngữ của Trọng tài này thỏa Thuận như của những ngày đầu tiên bạn chấp nhận những điều Khoản (hay chấp nhận bất kỳ thay đổi tiếp theo các điều Khoản).

 1. TỔNG

14.1 Không có Hỗ trợ và bảo Trì. Bạn đồng ý rằng StrainLists sẽ không có nghĩa vụ để cung cấp cho bạn với bất kỳ hỗ trợ hoặc duy trì trong kết nối với các trang Web hoặc dịch Vụ.

14.2 thay Đổi điều Khoản Sử dụng. Chúng ta có thể sửa đổi những điều Khoản này bất cứ lúc nào trong quyết định của chúng tôi. Nếu chúng ta làm vậy, chúng ta sẽ gửi các điều Khoản sửa đổi vào những dịch Vụ. Sự thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Bạn đồng ý xem xét các điều Khoản định kỳ, do đó bạn có nhận thức của bất kỳ thay đổi. Tiếp tục sử dụng trang Web của chúng tôi hoặc dịch Vụ sau thông báo về những thay đổi đó sẽ cho biết sự thừa nhận của những thay đổi đó và thỏa thuận bị ràng buộc bởi các điều khoản của sự thay đổi đó.

14.3 Bản Quyền/Hiệu Thông Tin. Bản Quyền © 2016, StrainLists Cổ, Inc. Tất cả các quyền. StrainLists®; các StrainLists biểu tượng StrainLists xanh, màu tím và rusty màu nâu sử dụng kết hợp; các StrainLists xanh, màu tím và rusty màu nâu sử dụng cho lai, widow, và sativa cần sa và các StrainLists ngói thiết kế (nói chung, các Dấu hiệu") là thương hiệu của StrainLists Cổ, Inc. Táo® Cửa hàng Ứng®, và đã® được đăng ký hiệu của quả Táo, Inc. ("Trái táo"). Cách Chơi của một THỂ. Bạn đồng ý rằng Anh không được phép sử dụng StrainLists là Dấu hay với bất kỳ dấu hiển thị trên trang web của chúng tôi nếu không có văn bản đồng ý từ tương ứng StrainLists Cổ, Inc. Táo, hoặc chủ sở hữu những thứ ba bên marks.

14.4 Truy cập vào và Tải xuống các ứng Dụng từ Táo. Điều khoản áp dụng cho bất kỳ Dụng điện thoại Di động truy cập qua hoặc tải về từ nhạc được® hoặc Cửa hàng ứng Dụng® ("ứng Dụng lưu Trữ Nguồn gốc Dụng điện thoại Di động"):

(một) Bạn đồng ý rằng (tôi) thỏa Thuận này là kết luận giữa bạn và StrainLists chỉ, và không Táo, và (i) đó StrainLists, không phải là người duy nhất chịu trách nhiệm cho các Cửa hàng ứng Dụng Nguồn gốc Dụng điện thoại Di động và nội dung của nó. Giấy phép cấp cho bạn trong các thỏa Thuận để sử dụng các ứng Dụng lưu Trữ Nguồn gốc Dụng điện thoại Di động và dịch Vụ là một không thể chuyển nhượng quyền sử dụng các ứng Dụng lưu Trữ Nguồn điện thoại Di động ứng Dụng vào bất kỳ thiết Bị Táo mà bạn riêng của mình, hoặc kiểm soát, và chỉ như được cho phép bởi những Quy định Sử dụng đặt ra trong Cửa hàng ứng Dụng điều Khoản của sự phục Vụ.

(b) Bạn thừa nhận rằng Táo không có nghĩa vụ gì để cung cấp bất kỳ bảo trì và dịch vụ hỗ trợ đối với các ứng Dụng lưu Trữ Nguồn gốc Dụng điện thoại Di động.

(c) Trong các sự kiện của bất kỳ sự thất bại của các ứng Dụng lưu Trữ Nguồn gốc Dụng điện thoại Di động cho phù hợp với bất cứ áp dụng bảo hành của bạn, bạn có thể thông báo cho Táo, và Táo sẽ hoàn trả giá mua cho các Cửa hàng ứng Dụng Nguồn gốc Dụng điện thoại Di động cho anh. Đến mức tối đa cho phép của luật pháp, Táo sẽ không có khác nghĩa vụ bảo hành nào đối với các ứng Dụng lưu Trữ Nguồn gốc Dụng điện thoại Di động. Như giữa StrainLists và Táo, bất kỳ khác tuyên bố, thiệt hại, trách nhiệm, thiệt chi phí hoặc chi phí do để thất bại nào phù hợp với bất cứ bảo hành sẽ là trách nhiệm của StrainLists.

(d), Bạn và StrainLists thừa nhận rằng, như giữa StrainLists và táo, Táo không chịu trách nhiệm cho việc giải quyết bất kỳ yêu cầu anh có hay bất kỳ yêu cầu của mọi thứ liên quan đến Cửa hàng ứng Dụng Nguồn gốc Dụng điện thoại Di động, hoặc bạn sở hữu và sử dụng các ứng Dụng lưu Trữ Nguồn gốc Dụng điện thoại Di động, bao gồm, nhưng không giới hạn: (tôi) trách nhiệm sản phẩm tuyên bố (i) bất kỳ yêu cầu rằng các ứng Dụng lưu Trữ Nguồn gốc Dụng điện thoại Di động không phù hợp với bất cứ áp dụng luật pháp hay pháp lý yêu cầu, và (iii) tuyên bố phát sinh theo người tiêu dùng bảo vệ hoặc tương tự pháp luật.

(e), Bạn và StrainLists thừa nhận rằng, trong trường hợp của bất kỳ thứ ba bên tuyên bố rằng các ứng Dụng lưu Trữ Nguồn gốc Dụng điện thoại Di động, hoặc bạn sở hữu và sử dụng cái ứng Dụng lưu Trữ Nguồn gốc Dụng điện thoại Di động vi phạm có thứ ba của trí tuệ, như giữa StrainLists và Táo, StrainLists, không Táo, sẽ chịu trách nhiệm cho việc điều tra, phòng thủ, khu định cư và xả của bất kỳ tuệ vi phạm pha đến mức cần thiết của các điều Khoản.

(f), Bạn và StrainLists thừa nhận và đồng ý rằng Táo, và Táo của các công ty con, là bên thứ ba người thụ hưởng của các thỏa Thuận như liên quan đến bạn giấy phép của các ứng Dụng lưu Trữ Nguồn gốc Dụng điện thoại Di động, và đó, khi bạn chấp nhận những điều khoản thỏa Thuận, Táo sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận đúng) để thi hành những thỏa Thuận như liên quan đến bạn giấy phép của các ứng Dụng lưu Trữ Nguồn gốc Dụng điện thoại Di động chống lại anh như một thứ ba người thụ hưởng của nó.

(g), Bạn đại diện và đảm bảo rằng (i), bạn không nằm trong một đất nước mà là tùy thuộc vào một chính Phủ MỸ lệnh cấm vận, hoặc là đã được chỉ định bởi chính Phủ hoa KỲ, như là "khủng bố hỗ trợ" nước; và (i), bạn không được liệt kê về bất kỳ Phủ MỸ danh sách của cấm bên.

(h) Mà không có giới hạn nào khác về các điều Khoản, bạn phải tuân theo pháp luật thứ ba điều khoản thỏa thuận khi sử dụng các ứng Dụng lưu Trữ Nguồn gốc Dụng điện thoại Di động.

14.5 Khác. Thỏa Thuận này tạo nên toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng ta liên quan đến việc sử dụng các trang Web và dịch Vụ. Thất bại của chúng tôi để thi hành bất cứ điều khoản của hợp đồng này sẽ không hoạt động như một từ bỏ quyền hoặc cung cấp, cũng không phải bất kỳ đơn hoặc một phần tập thể dục bởi StrainLists của bất kỳ ngay hoặc điện, đây loại trừ việc tiếp tục bài tập về điều đó hay bất kỳ khác, ngay đây. Các mục tiêu đề trong thỏa Thuận này chỉ để thuận tiện và không có hợp pháp hay hợp đồng. Từ", bao gồm cả" có nghĩa "bao gồm, nhưng không giới hạn."Nếu bất kỳ điều khoản của hợp đồng này là vì lý do nào, được tổ chức để được không hợp lệ hoặc không thực hiện các điều khoản của hợp đồng này sẽ được không yếu đuối và không hợp lệ hoặc không thể thực thi, cung cấp sẽ được coi là thay đổi vì vậy, nó là hợp lệ và thực thi đến mức tối đa cho phép của luật pháp. Không có gì ở đây sẽ được giải thích là để thành lập một việc làm, quan hệ hợp tác, hay liên doanh mối quan hệ giữa anh và StrainLists. Thỏa Thuận này, và quyền lợi của bạn và nghĩa vụ ở đây, có thể không được, hợp đồng phụ, ủy quyền, hoặc chuyển nhượng không có StrainLists trước bằng văn bản đồng ý, và bất kỳ cố gắng chuyển nhượng, hợp đồng phụ đoàn, hoặc chuyển vi phạm các điều trên sẽ bị vô hiệu. Các điều khoản của hợp đồng này sẽ ràng buộc khi được ủy.

Gần Đây Trang

Đề Nghị Chủng

Chào mừng bạn đến StrainLists.com

Bạn có ít nhất 21?

Bởi truy cập trang web này, cậu chấp nhận điều Khoản Sử dụng và Chính Sách.