13 anh em

13 anh em - (13 Dawgs)

Căng thẳng 13 anh em

13 anh em là một lai của G13 và Chemdawg di truyền học được nuôi bởi Canada LP Delta 9 công nghệ Sinh học. Hai chủng mạnh trộn để tạo ra một sự cân bằng giữa dòng tác dụng. 13 anh em đã ngọt ngào đất xạ mà mang lại một sự pha trộn của woody chanh hương vị. Những ảnh hưởng của 13 anh em gây ra một hạnh phúc, thoải mái buzz cơ thể với một sáng tạo và tập trung tâm trí rằng quầy trầm cảm và kích thích sự thèm ăn.

Thông Tin Căng Thẳng

Hương vị:

Mai
Thuốc lá

Cha mẹ

Chào mừng bạn đến StrainLists.com

Bạn có ít nhất 21?

Bởi truy cập trang web này, cậu chấp nhận điều Khoản Sử dụng và Chính Sách.