24k - (24k Gold)

Căng thẳng 24k

24k, còn được gọi là "24k," là một mạnh lai cần sa được thực hiện bởi qua durban poison với bạc bubble. Căng thẳng này cung phấn khích và thư giãn hiệu quả mà để lại những người tiêu dùng trong một tâm trạng hạnh phúc. 24k cung cấp một ngọt critrus hương vị khi hút thuốc hay hít. Y tế, bệnh nhân cần sa chọn 24k để giảm các triệu chứng liên quan đến stress trầm cảm và lo âu. Người trồng nói căng thẳng này có màu tối nụ giống như cha mẹ của nó tự làm bữa ăn kiêng Kush. Với một hàm lượng THC 20%, 24K là tốt nhất dành cho người tiêu dùng cần sa với một cao THC khoan dung.

Chào mừng bạn đến StrainLists.com

Bạn có ít nhất 21?

Bởi truy cập trang web này, cậu chấp nhận điều Khoản Sử dụng và Chính Sách.