10 Planet

10 Planet - (10th Planet)

Căng thẳng 10 Planet

10 Hành tinh, còn được gọi là "Mười Hành tinh" là một lai cần sa được thực hiện bởi qua Hành tinh của Nho, và diêm vương cắt của Iv Kush để tạo ra điều này đài nặng căng thẳng đó là trong số này hệ mặt trời. Mùi vị rất nặng trên nho và chanh ghi chú, và hỗ trợ bởi dày, skunky gia vị và khí rốt. Như là cho hiệu ứng mạnh mẽ này căng thẳng sẽ đưa bạn ở thuốc an thần và hạnh phúc haze. 10 Hành tinh này đã được ban đầu được tạo ra bởi Đặc tính.

Chào mừng bạn đến StrainLists.com

Bạn có ít nhất 21?

Bởi truy cập trang web này, cậu chấp nhận điều Khoản Sử dụng và Chính Sách.