Hai mươi hai

Hai mươi hai - (22)

Căng thẳng Hai mươi hai

22 là một Jack cbd thánh lễ cross từ Cali kết Nối. Này rất hăng pháo đài của Jack cbd thánh lễ sản lượng chất béo, nụ đóng gói với cần sa, làm cho họ prime bắt đầu liệu cho nhổ. Hương thơm của nó là một hỗn hợp của pine và ghi chú hoa với chạm của gia vị vào những kết thúc. 22 lợi ích từ một hơi dài hoa thời gian để dồi dào và mang lại hương vị ngay phía bên kia của 10 tháng.      

Chào mừng bạn đến StrainLists.com

Bạn có ít nhất 21?

Bởi truy cập trang web này, cậu chấp nhận điều Khoản Sử dụng và Chính Sách.