3 Trong Những Hồng

3 Trong Những Hồng - (3 In The Pink)

Căng thẳng 3 Trong Những Hồng

Nuôi bởi kỳ Lạ Genetix ở Tacoma, Washington, 3 Trong Những Hồng là một chéo của một Hồng Cookie, mẹ và Ba REDWING cha. Cung cấp một người mạnh mẽ, thư giãn cao mà các món ăn trong một cơ thể buzz, căng thẳng này là rất tốt cho sức khỏe lợi ích hoặc là làm một ly. Nụ đến nhỏ gọn, giàu nụ xanh đó thể hiện một duy nhất màu hồng. Mong đợi một gia vị, thảo dược và chanh terpene hồ sơ.

Thông Tin Căng Thẳng

Chào mừng bạn đến StrainLists.com

Bạn có ít nhất 21?

Bởi truy cập trang web này, cậu chấp nhận điều Khoản Sử dụng và Chính Sách.