Hương Chồn Hôi Cần Sa

Con chồn hôi đã lâu, là một hình thức của cần sa và như tên gọi của nó rõ ràng nhất tài sản được mùi của nó. Con chồn hôi là mùi là một kết quả của sự khác nhau tecpen tìm thấy trong cần sa và đặc biệt myrcene, mà là trách nhiệm cho các xạ hương đất mùi.

Trong khi những tên chồn hôi cho thấy rằng các chủng sẽ không có một mùi thơm rất dễ chịu, họ cũng có một số khác tecpen, vì vậy có tất cả các loại mùi khác làm cho bó hoa. Con chồn hôi được biết đến là đặc biệt mạnh mẽ, nhưng có rất nhiều chủng khác nhau, một số nhẹ hơn hơn những người khác. Phổ biến chồn hôi chủng bao gồm cá Ngừ Kush, Dứa Chồn hôi, Vôi Chồn hôi và Chồn hôi 1. Bạn có thể xem qua tất cả các sự khác nhau chồn hôi mùi cần sa trên trang này để tìm đúng một cho bạn.

 

Chào mừng bạn đến StrainLists.com

Bạn có ít nhất 21?

Bởi truy cập trang web này, cậu chấp nhận điều Khoản Sử dụng và Chính Sách.