Cannabis Chủng với một Hương vị Cam

Có một số lượng lớn cần sa có vị giác và khứu giác của cam. Này, là chủ yếu do terpene limonene, cung chua và cam quýt hương vị và mùi. Hơn nữa, limonene được tin là có thể nâng cao tinh thần, các hiệu ứng trong đó có nghĩa là hương vị cam cần sa cũng rất thú vị.

Một số phổ biến nhất hương vị cam cần sa là đặc vụ áo Cam, đó là một sự cân lai căng thẳng, và bạc bubble, mà thường là rất mạnh. Tuy nhiên, bạn sẽ tìm thấy mà hương vị cam chủng có THC các cấp khác nhau, từ khoảng 14% tới 23%, vì vậy, anh chắc chắn sẽ tìm thấy quyền lực cho nhu cầu của bạn. Dành thời gian để khám phá những chủng khác nhau liệt kê trên trang này và bạn chắc chắn sẽ tìm thấy một hương vị cam một kháng cáo.

Chào mừng bạn đến StrainLists.com

Bạn có ít nhất 21?

Bởi truy cập trang web này, cậu chấp nhận điều Khoản Sử dụng và Chính Sách.