3D CBD

Căng thẳng 3D CBD

3D CBD từ gương thương hiệu của dòng cần sa đã tràn ngập với bệnh nhân trong tâm trí. Với một THC:CBD tỉ lệ khoảng 5:8 này đất-có hương vị sativa là ưu tiên cho điều trị đau viêm, và căng cơ. Người tiêu dùng dễ bị THC gây ra lo lắng cũng có thể đánh giá cao sự nghiêm túc, thư giãn cân bằng CBD đã cung cấp.

Chào mừng bạn đến StrainLists.com

Bạn có ít nhất 21?

Bởi truy cập trang web này, cậu chấp nhận điều Khoản Sử dụng và Chính Sách.