Acapulco Vàng

Acapulco Vàng - (Acapulco Gold)

Căng thẳng Acapulco Vàng

Acapulco Vàng là một hiếm sativa căng thẳng cần sa. Là một trong những người nổi tiếng giống Acapulco Vàng đã được so sánh để ăn tối tại một nhà hàng năm sao. Căng thẳng này tạo ra hiệu ứng đó là động cơ thúc đẩy và năng lượng. Căng thẳng này đến từ khu vực trong và xung quanh Acapulco, Mexico, và nó màu cam sợi tóc giống như một thỏi vàng, vàng, xanh, và màu nâu, và rất nhiều của nhựa thông trên nụ. Một mùi thơm của cháy toffee lưu lại khi nụ là bị phá vỡ. Acapulco Vàng có tiếng là một trong những tốt nhất cần sa bao giờ được tạo ra, và nó trở nên khó khăn hơn để tìm ra. 

Chào mừng bạn đến StrainLists.com

Bạn có ít nhất 21?

Bởi truy cập trang web này, cậu chấp nhận điều Khoản Sử dụng và Chính Sách.