Biết đến

Biết đến - (Afrikaner)

Căng thẳng Biết đến

Biết đến bởi Cannabaal và master người trồng Tra Botha là một tinh khiết Nam Phi suất căng thẳng. Này căng thẳng sản xuất cao cấp của THCV cùng với một khỏe mạnh 20% THC nội dung. Nó có một đất gai dầu thơm, nhưng các vị là một "ngọt picante cỏ dại hôi thối," hoặc do đó, cho biết các nhà sản xuất. Một sativa tinh khiết biết đến sinh lực cơ thể với một phấn khích ham muốn sống trong khi vẫn giữ cho tâm trí khá rõ ràng. Sử dụng sự căng thẳng này đúng liều lượng để khai thác những vật chất kích thích và độ cao tâm trạng cho hiệu quả có nghĩa là.  

Thông Tin Căng Thẳng

Hiệu ứng:

Hạnh phúc

Chào mừng bạn đến StrainLists.com

Bạn có ít nhất 21?

Bởi truy cập trang web này, cậu chấp nhận điều Khoản Sử dụng và Chính Sách.