Acid Bột

Acid Bột - (Acid Dough)

Căng thẳng Acid Bột

Acid Bột bởi Tể Hạt giống là một sativa thống trị với năng lượng tác dụng. Tạo bởi qua Lilly (Mẹ nữ Hoàng x Congo) x REDWING thay đổi loại căng thẳng này cung cấp ngọt ngào như kẹo mùi hương với sáng dứa hương vị và một hào phóng năng suất. Acid Bột có một ước 65-70 ngày hoa thời gian và màu lá cây. Căng thẳng này đáp ứng tốt với nhiệt độ lạnh trong quá trình hoàn thiện, tạo ra nụ với tím sâu sắc và thêm sản xuất nhựa. Acid Bột sẽ 2 Nơi tốt Nhất Sativa tại 2017 Spannabis nhà vô Địch Ly và 2 Chỗ ở 2016 Expogrow Cốc. 

Phát Triển Thông Tin

Ngày Ra Hoa: 70

Chào mừng bạn đến StrainLists.com

Bạn có ít nhất 21?

Bởi truy cập trang web này, cậu chấp nhận điều Khoản Sử dụng và Chính Sách.