Afghanistan Bò

Afghanistan Bò - (Afghan Cow)

Căng thẳng Afghanistan Bò

Ngọt ngào này có mùi nhựa sativa giống từ Tiến sĩ Hạt giống là chắc chắn để giữ anh khỏi ghế. Afghanistan Bò được nuôi từ Tro, Kaya 47 (một AK-47 kiểu hình) và người yêu Kali Sương mù. Các tác động não của sativa này là tuyệt vời cho rõ ràng đầu sử dụng vào ban ngày. Có một năng suất cao cả trong và ngoài, đây là một ấn tượng với cây thậm chí còn ấn tượng hơn tác dụng.

Phát Triển Thông Tin

Ngày Ra Hoa: 60

Năng Suất Trung Bình: Cao

Khó khăn: Vừa phải

Chào mừng bạn đến StrainLists.com

Bạn có ít nhất 21?

Bởi truy cập trang web này, cậu chấp nhận điều Khoản Sử dụng và Chính Sách.