Cần Sa Đó Là Hăng

Một số cần sa được biết đến là đặc biệt hăng. Điều này là do trọng lượng phân tử thấp chúng, và dẫn. Chúng chứa lưu huỳnh và hydrogen, và điều này là những gì gây ra một mùi thơm hăng. Thường hăng cần sa sẽ có một THC cao hơn mức độ, khoảng 20%, nhưng đây không phải luôn luôn như vậy.

Có indicas, sativas và lai có thể được mô tả như hăng. Ví dụ, Thụy sĩ dòng Thiên thần RAVEN. Như vậy, không có vấn đề tại sao bạn đang sử dụng cần sa, y khoa, phải thư giãn, tập trung, năng lượng, và như vậy, bạn có thể tìm thấy một hăng căng thẳng đó là thích hợp. Trên trang này, bạn có thể duyệt một danh sách đầy đủ của hăng cần sa để giúp bạn tìm thấy một trong những quyền cho nhu cầu của bạn.

 

Chào mừng bạn đến StrainLists.com

Bạn có ít nhất 21?

Bởi truy cập trang web này, cậu chấp nhận điều Khoản Sử dụng và Chính Sách.