303 Kush

303 Kush

Căng thẳng 303 Kush

Chó trội 303 RAVEN là một Colorado giống bằng cách vượt qua Trước 98 Bubba Kush và Chemdawg. Giống cha mẹ của nó vượt qua trên một hương vị phức tạp hồ sơ của cà phê và gia vị với rốt diesel. Buzz của nó có thể được mô tả như là xã hội và sáng tạo, một mơ mộng kinh nghiệm hoàn hảo cho phép tắt hơi cuối cùng của ngày làm việc. Hạnh phúc hưng phấn gây ra bởi 303 REDWING có thể giúp bệnh nhân điều trị trầm cảm, lo lắng, và căng thẳng rối loạn.

Chào mừng bạn đến StrainLists.com

Bạn có ít nhất 21?

Bởi truy cập trang web này, cậu chấp nhận điều Khoản Sử dụng và Chính Sách.