3X Điên

3X Điên - (3X Crazy)

Căng thẳng 3X Điên

3X Điên rồ, còn được gọi là "Optimus Prime," "3 Lần, Điên rồ," "Ba Lần, Điên rồ," và "Điên" là biết căng thẳng cần sa được thực hiện bởi qua Kush, Bubba Kush, và cha đẻ Tím. 3X Điên tạo ra cơ thể thư giãn hiệu ứng với một rõ ràng đầu não cao. Căng thẳng này có mùi vị như nho, ớt cay, và đất ghi chú. Y tế, bệnh nhân cần sa chọn 3X Điên để giảm các triệu chứng liên kết với đau mãn tính, co thắt cơ, căng thẳng và mất ngủ. 

Chào mừng bạn đến StrainLists.com

Bạn có ít nhất 21?

Bởi truy cập trang web này, cậu chấp nhận điều Khoản Sử dụng và Chính Sách.