3 Gấu REDWING

3 Gấu REDWING - (3 Bears OG)

Căng thẳng 3 Gấu REDWING

3 Gấu REDWING bởi Mephisto di Truyền là một hạt giống thập giá của Gấu LƯỚI, của Karma REDWING Cắt, và Tam giác Kush. Này widow thống trị căng thẳng tạo ra hăng, hương vị nụ trong một nhỏ hơn, quản lý nhà máy kích thước. Mephisto di Truyền mô tả 3 Gấu REDWING như một tảng để họ tận thu bộ sưu tập hợp các thuộc tính tốt nhất của huyền thoại Kush nhỏ gọn, kiểm soát cấu tăng trưởng. 3 Gấu REDWING có một khoảng 70-ngày chu kỳ tăng trưởng và cung cấp các hiệu ứng đó kích thích sự thèm ăn trong khi dẫn đầu cơ thể đối ngủ.

Chào mừng bạn đến StrainLists.com

Bạn có ít nhất 21?

Bởi truy cập trang web này, cậu chấp nhận điều Khoản Sử dụng và Chính Sách.