Santa Cruz REDWING

Santa Cruz REDWING - (Santa Cruz OG)

Căng thẳng Santa Cruz REDWING

831 LƯỚI, aka Santa Cruz LƯỚI, là biết thống trị căng thẳng được phát triển bởi 831 Organiks. Tạo bởi qua hiếm và mạnh địa Ngục F1 cắt với Bờ biển phía Tây chỗ SFV LƯỚI, sự kết hợp của nặng indicas thấm đẫm người tiêu dùng với sâu thư giãn mà biên giới trên buồn ngủ, đặc biệt là với tiếp tục thụ. Hương thơm là tinh khiết nhiên liệu trong khi các vị mở ra với ghi chú của pine, trái đất, và chanh. Thưởng thức sự căng thẳng này gần cuối ngày, nhưng hãy cẩn thận, căng thẳng này đã được biết đến với 30% THC.  

Chào mừng bạn đến StrainLists.com

Bạn có ít nhất 21?

Bởi truy cập trang web này, cậu chấp nhận điều Khoản Sử dụng và Chính Sách.