9 lb Búa

9 lb Búa - (9 lb Hammer)

Căng thẳng 9 lb Búa

9 Pound Hammer, còn được gọi là "9 Pound Búa" và "Chín Bảng Hammer," được biết căng thẳng cần sa, được tạo ra bởi JinxProof di Truyền học mà đi qua Gooberry, địa ngục lưới, và Jack đồ Tể. Những nụ dày đặc được bọc bằng nhựa, cung cấp nho ngọt ngào và chanh hương vị. 9 Pound Búa tổ chức một hồ sơ terpene phong phú trong myrcene, pinen, và caryophyllene với THC khác nhau giữa 17-21%. Hiệu ứng có thể nặng và dài lâu dài, làm cho sự căng thẳng này rất hữu ích cho đau và giảm căng thẳng. Tốt nhất trồng trong nhà, 9 Pound Búa hoa giữa 50-60 ngày và sẽ cung cấp sản lượng cao.

Thông Tin Căng Thẳng

Phát Triển Thông Tin

Ngày Ra Hoa: 55

Năng Suất Trung Bình: Cao

Chào mừng bạn đến StrainLists.com

Bạn có ít nhất 21?

Bởi truy cập trang web này, cậu chấp nhận điều Khoản Sử dụng và Chính Sách.