8 Bóng Kush

8 Bóng Kush - (8 Ball Kush)

Căng thẳng 8 Bóng Kush

Nuôi bởi trang Trại của Barney, 8 Bóng Kush là một cô nhiều nguồn gốc từ Afghanistan suất căng thẳng. Như nhiều người khác, giống cần sa đó đến từ khu vực Hindu Kush, 8 Bóng Kush tạo ra một lượng lớn tinh thể nhựa mà chăn nụ. Hương thơm của nó là đất và cay, và bạn có thể tìm thấy tác dụng của nó được nhiều hơn cerebrally kích thích hơn mức trung bình tuyệt vời. Một hardy và cây đàn hồi, 8 Bóng Kush có 50 tới 60 ngày hoa thời gian trong nhà trong khi ngoài vườn hoàn thành vào cuối tháng chín.

Chào mừng bạn đến StrainLists.com

Bạn có ít nhất 21?

Bởi truy cập trang web này, cậu chấp nhận điều Khoản Sử dụng và Chính Sách.